Rezultat selectie dosare
25 iulie 2022

Rezultat la proba scrisă din data de 25.07.2022

REZULTAT la proba scrisă din data de 25.07.2022, pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției de execuție  de inginer pedolog debutant, în cadrul Compartimentului Pedologie al Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj.

 

Nr crt Funcția pentru care candidează Numele și prenumele Rezultatul la proba scrisă Motivul respingerii

la proba scrissă

1 Inginer pedolog debutant Amza Mihaela Claudia absent neprezentare la concurs

 

Secretar comisie concurs,

Dudău Marcela