Anunt
25 iulie 2022
Rezultat la proba scrisă din data de 25.07.2022
28 iulie 2022

Rezultat selectie dosare

REZULTATUL 

selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 25.07.02022 (proba scrisă), pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției de execuție  de inginer pedolog debutant (două posturi), în cadrul Compartimentului Pedologie al Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Gorj.

 

Nr crt Funcția pentru care candidează Numele și prenumele Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosaruluui
1 Inginer pedolog debutant Amza Mihaela Claudia admis
2 Inginer pedolog debutant Lazăr Alexandra Janina respins lipsă acte dosar

Rezultatul selecției  dosarelor d-a afișat la sediul O.S.P.A. Gorj azi, 18.07.2022, ora 12,00.
Depunere contestații  selecție dosare: 18.07.2022, între orele 12,00-15,00, la sediul O.S.P.A. Gorj;
Candidații afișați admiși la proba  selecției  dosarelor  vor susține proba scrisă a concursului în data de 25.07.2022, ora 10,00 la sediul O.S.P.A. Gorj.
Verificarea  identității candidaților se face înainte de începerea probei scrise pe baza cărții de identitate, aflată în termenul  de valabilitate.